Leukanivelen fysioterapia (TMD = tempomandibulaarinen dysfunktio )

Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille.

Tavallisimpia oireita ovat leukaniveläänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt. Muita oireita ovat muun muassa päänsärky, kasvokipu ja korvakipu.

TMD-vaivat ovat väestössä yleisiä ja hammassäryn jälkeen tavallisin pään alueen kiputila, jonka takia potilas hakeutuu hoitoon. Niitä esiintyy naisilla 3–4 kertaa niin usein kuin miehillä ja useimmin 35–45 vuoden iässä.

TMD-vaivat voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin ja niiden yhdistelmiin. TMD-diagnoosi perustuu oireiden selvittelyyn ja tarkkaan kliiniseen tutkimukseen, joita täydennetään tarvittaessa kuvantamis- ja muilla tutkimuksilla.

TMD:n hoidon ennuste on yleensä hyvä. Potilaan informoiminen ja kotihoito-ohjeiden antaminen, tulehduskipulääkkeiden käyttö sekä purentakiskon valmistaminen ovat ensi vaiheen suositeltavia hoitomuotoja. Lisäksi voidaan käyttää ohjattua harjoittelua sekä fysioterapeuttisia ja kognitiivisia hoitomuotoja. Vain noin 10–15 %:ssa tapauksista tarvitaan vaativampia, erikoissairaanhoitoon kuuluvia toimenpiteitä, kipuklinikan konsultaatioita tai kirurgista hoitoa.