OMT-fysioterapia

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala. OMT-fysioterapiassa keskitytään henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Sen ja asiakkaan taustatietojen, tutkimisen ja tavallisesti lääkärin lähetteen perusteella luodaan käsitys asiakkaan kokonaistilanteesta.

Tutkimisessa huomioidaan asiakkaan asentoa, arvioidaan liikkuvuutta, testataan neurologisten oireiden esiintymistä, pyritään löytämään ongelman aiheuttaja provokaatiotestein sekä huomioidaan kehon toimivuutta ja hallintaa.

Terapian lähtökohtana on asiakkaan oman aktiviteetin tukeminen ja ohjaus virheellisten kuormitustekijöiden välttämiseksi. Käytännön hoito-keinoina voivat alussa olla erilaiset manuaaliset menetelmät, kuten nivelen mobilisaatio, manipulaatio sekä pehmytkudoskäsittelyt. Näillä hoitokeinoilla luodaan edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle, joka tasapainottaa ongelman aiheuttamaa toiminnanhäiriötä ja ennaltaehkäisee oireiden uusiutumista.

Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelin- ongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

Kouvolan Manuaalinen Terapia on tullut tunnetuksi myös yhtenä valtakunnallisena OMT-fysioterapeuttien kouluttajana. Yrityksessä sen perustamisajoista lähtien vaikuttanut OMT-fysioterapeutti Tuija Mänttäri on yksi neljästä OMT-fysioterapian pioneereista, jotka 1980-luvulla toivat alan osaamisen Suomeen.