Työfysioterapia

Työfysioterapeutti toimii tuki- ja liikuntaelimistön työperäisten oireiden ja sairauksien ehkäisyn ja hoidon asiantuntijana. Työfysioterapeutin toimenkuvaan kuuluu ennaltaehkäisevä ja korjaava toiminta, joka voi kohdistua yksittäiseen työntekijään, kokonaisiin työyhteisöihin ja työolosuhteisiin.

Työfysioterapeutti tutkii ja arvioi työntekijän fyysistä toimintakykyä ja työpisteen sopivuutta työtehtävään. Toimintakyvyssä tai työpaikalla olevia puutteita pyritään korjaamaan mahdollisuuksien mukaan antamalla ohjeita toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen mm. opastamalla työntekijää oikeisiin työasentoihin ja työtapoihin.

Työfysioterapeutti voi myös suorittaa lihas- ja kestävyyskuntoa mittaavia testejä sekä ryhmille että yksittäisille työntekijöille. Lisäksi työfysioterapeutit osallistuvat usein työskentelytilojen suunnitteluun ja ovat mukana moniammatillisessa työterveyshuollossa.